Huxley Nice Agency

Huxley Nice Agency

Bratislava

Consulter le site web

Vous souhaitez collaborer avec ce partenaire ?

Consultez le site web de l'agence pour entrer en contact avec elle et découvrir comment elle peut vous aider à développer votre stratégie marketing ou commerciale.

Contacter ce partenaire

À propos de Huxley Nice Agency

V Huxley Nice Agency sme veľmi hrdí, že sme sa stali prvým slovenským partnerom HubSpotu. Služby, ktoré tvoria inbound marketing sme poskytovali už niekoľko rokov, no až v spolupráci s HubSpotom sme našli ten strategický a komplexný pohľad s aplikáciami, ktoré umožnia množstvo marketingových a obchodných aktivít automatizovať. Inbound je metóda, pri ktorej sa do povedomia potenciálnych zákazníkov dostávate nenúteným spôsobom. Vytvárate kvalitný obsah, ktorým ľudom pomáhate pri ich rozhodovaní. Sofistikovanými metódami zbierate a vyhodnocujete informácie o potenciálnych zákazníkoch a spoznávate ich nákupné správanie. Postupne sa stávate uznávaným odborníkom vo Vašom obore a keď Vaši potencionálni zákazníci dospejú do fázy nákupneho rozhodovania, radi vás nájdu sami. Ponúkané služby a workshopy: - Biznis Analýza - Webdizajn a UX - Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) - Vytváranie obsahu - Online kampane (PPC) - Email marketing - Automatizácia marketingu

Faites part de vos commentaires

Vous pouvez maintenant laisser un avis à propos de l'agence Huxley Nice Agency

Oops something went wrong. Please clear your cache try again.

Pourquoi est-il nécessaire de se connecter à LinkedIn ?

Votre connexion à LinkedIn est requise pour laisser un nouvel avis afin d'empêcher la publication automatisée et assurer la pertinence des avis publiés.

En envoyant votre avis, vous confirmez que (1) vous avez lu et vous acceptez la Politique des avis et les Conditions d'utilisation de l'annuaire et que (2) votre avis est conforme à ces conditions.

Laisser un avis

50

1000

Please do not close this window.
Your review may take a minute or more to post.
Loading Spinner

Avis envoyé. Merci.